Mountaineers Scramble to Bean Peak, on the Chelan-Kittitas County line