10. Sawtooth to Paiute
06. Tanima to Isolation
08. Ouzel to Ogalalla
09. Ogalalla to Sawtooth
11. Paiute to Mt. Toll
12. Mt. Toll to Pawnee
13. Pawnee to Shoshoni
15. Apache to Navajo
14. Shoshoni to Apache
16. Navajo to Arikaree
17. Arikaree to N. Arapaho
18. N. Arapaho to S. Arapaho
19. S. Arapaho to Hessie
01. Longs Peak TH to Long's (Kiener's)
02. Long's to Pagoda
03. Pagoda to Chief's Head
04. Chief's Head to Alice
05. Alice to Tanima
07. Isolation to Ouzel