A (Cascade River Rd)
AA (6680 feet)
AB (6760 feet)
AC (6000 feet)
AD (5600 feet)
AE (4000 feet)
AF (4400 feet)
AG (5000 feet)
AH (6840 feet)
B (Lookout Mountain Trail)
C (Lookout Mountain Trail)
D (Monogram Lake Trail)
Hidden Lake (5730 feet)
Pass (6600 feet)
Peak (Hidden Lake Peak, 7032 feet)
Sibley Creek (5280 feet)
Sibley Pass (6060 feet)
The Triad (The Triad, 7494 ft)
Trailhead (3600 feet)
Turn (1360 feet)
Z (Summit 6900 feet)