Bald to Cowpen
Spaniards Knob 4026
Double Spring Knob, Kelly Peak 4280
Rich Mountain
Big Bald Mountain 4075
Tickanetley Bald 4006
Cowpen Mountain, Cohutta Peak 4151
Bald Mountain 4005
Blood Mountain 4458
Slaughter Mountain 4338
Coosa Bald 4265
Horsetrough Mountain 4042
Blue Mountain 4019
Rocky Mountain 4017
Tray Mountain 4430
Brier Creek Bald 4163
Double Knob (south) 4040
Brasstown Bald 4784
Chimneytop Mountain 4303
Locust Log Ridge 4117
Grassy Ridge 4400
Dicks Knob 4600
Alex Mountain 4080
Flint Knob 4240
Flint Knob East 4400
Rabun Bald 4696
Flat Top 4114
Rich Knob 4152
Hightower Bald 4588
Shooting Creek Bald 4317
Rattlesnake Knob 4000
Mayapple Knob 4054
Sassafras Knob 4121
Eagle Mountain 4259