Ski tours from my week in Hakuba. All tours were accessed via the Tsugaike Ski area gondola (1,360 yen per ride and worth it!).
Tour 3
Tour 3, part 2
Tour 4
Tour 2
Tour 1, part 2
Tour 1
Chanti Chalet (Home base for our mountain adventures.)