Peak 4942
Thomas Mountain (Thomas Mountain)
Mount Baldy (Mount Baldy)
Kachess Ridge Trailhead (Kachess Ridge Trailhead)
Domerie Peak (Domerie Peak)
Domerie Divide Trail