Black Lake (Length: 9.2)
Flattop Mountain (all the way to Hallett peak)
Flattop Mountain (stop) (28-NOV-10 1:22:57PM)