CW011 (Red Mountain)
CW010 (junction)
CW009
CW007
CW006
CW007 (junction)
CW006
CW005
CW004
CW003 (Junction (Old Commonwealth Trail-PCT))
CW002
CW001